A A A

FAO va elabora un studiu privind impactul măsurilor de sprijin din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

03/08/2020

Întru gestionarea eficientă a resurselor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural dar și pentru proiectarea/revizuirea programului de subvenționare destinat susținerii producătorilor agricoli este necesar de o evaluare comprehensivă atât cantitativă cât şi calitativă a impactului generat de măsurile de sprijin în domeniul agroindustrial.

Prin urmare, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) cu susținerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a apelat la suportul Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentație (FAO) în Republica Moldova de a elabora un studiu de impact ce va permite revizuirea și îmbunătățirea programelor de suport pentru ramurile strategice ale sectorului agroalimentar prin analizarea actualelor măsuri de sprijin în conformitate cu gradul de realizare a Obiectivelor SNDAR și a indicatorilor de progres. Totodată, evaluarea va oferi recomandări pentru noul program de subvenționare ce va putea fi folosit ca bază de fundamentare pentru o nouă Strategie agricolă și rurală.

Obiectivul operațional al colaborării este de a furniza pentru MADRM și AIPA instrumente de monitorizare ale politicilor agricole și ghidare în procesul de evaluare și măsurare a impactului măsurilor de subvenționare pentru ca instituțiile de resort - în mod continuu – să îmbunătățească proiectarea măsurilor de sprijin, procesul de implementare a programului de subvenționare dar și procesul de monitorizare și evaluare al impactului generat de sprijinul oferit de către stat, astfel, sporind eficacitatea și eficiența finanțării publice.

Analiza impactului schemelor finanțate de la bugetul de stat va consta într-o evaluare exhaustivă a performanței economice solide a beneficiarilor de subvenții, prin revizuirea situației tehnice și financiare a beneficiarilor, a performanțelor economice ale întreprinderii dar și aplicarea practicilor inovatoare.

La baza dezideratului de creștere a competitivității sectorului agroalimentar stau decizii importante care necesită o fundamentare adecvată, astfel, studiul impactului subvenționării va servi o claritate și dovezi bine fundamentate cantitativ și calitativ întru elaborarea politicilor și programelor de sprijin aferente strategiilor sectoriale.