A A A

Experții UE instruiesc personalul AIPA privind prevenirea și depistarea condițiilor create artificial în dezvoltarea rurală

23/09/2019

În perioada 23 – 24 septembrie curent, pentru angajații Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) se organizează un atelier de instruiri, în cadrul proiectului TAIEX, cu tematica - „Stabilirea și îmbunătățirea activităților de control intern: prevenirea și depistarea condițiilor create artificial în dezvoltarea rurală’’, prezentat de experți din Lituania, dna Jurgita Butrimiene, Ministerul Agriculturii și dl Milen Kyuchukov, expert al Agenției de Plăți, din Bulgaria.

Scopul instruirilor este de a prelua și implementa cele mai bune practici europene, dar și de a dezvolta competențele personalului AIPA în vederea aplicării procedurilor și instrumentelor utilizate în identificarea zonelor de risc – sporit în care conflictele de interese sunt cele mai frecvente în gestionarea fondurilor agricole.

La deschiderea evenimentului, Directorul AIPA, dl Vadim Cumei a menționat importanța dar și necesitatea de a contribui mereu asupra dezvoltării profesionale a personalului AIPA, precum și dobândirea unor noi experiențe, în vederea îmbunătățirii serviciilor acordate de agenție, producătorilor agricoli din RM.

,,Probabilitatea de apariţie a fraudei poate fi redusă prin implementarea unor politici și programe antifraudă eficiente, care ar putea identifica frauda în timp util şi minimiza prejudiciul adus de aceasta. Prevenirea şi identificarea în timp real a fraudelor, de asemenea, pot conduce la minimizarea pierderilor/cheltuielilor Agenției’’ a menționat dl Curmei.

Tematicile instruirilor vor viza subiecte privind crearea condițiilor artificiale pentru finanțare, identificarea zonelor de risc și a stegulețelor roșii, proiectarea etapelor de control, precum și organizarea internă pentru prevenirea și detectarea condițiilor create artificial.

Astfel, în rezultatul instruirilor angajaţii AIPA îşi vor consolida cunoştinţele şi abilităţile, atât teoretice precum și practice, în vederea elucidării diverselor situații de fraudă ce pot apărea în activitatea instituției, precum și depistarea acelor condiții create artificial de către producătorii agricoli în vederea obținerii fondurilor de subvenționare pe cale ilegală.

 

De menționat, Programul TAIEX este un instrument de acordare a asistenţei tehnice și schimbului de informații în vederea transpunerii normelor legislaţiei UE în statele beneficiare şi aplicării acestora de către autorităţile din statele respective.

Serviciul relații externe și comunicare

022-220-386