A A A

Continuă seria de instruiri a funcționarilor AIPA la sediul agenției de plăți din Ungaria

25/02/2015

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) implementează începând cu 03.12.2014, în calitate de beneficiar, Programul de schimb de experiență ”Dezvoltarea capacităților instituționale ale AIPA” în parteneriat cu Agenția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (MVH) din Budapesta, Ungaria.

În perioada 23 februarie – 28 februarie curent, un nou grup format din 4 funcționari AIPA, se află în vizită de studiu la Agenția de Plăți Ungară, care are drept scop schimbul de experiență între experții din Republica Moldova şi Ungaria privind bunele practici în domeniul cooperării externe, comunicare, resurse umane, audit intern și evaluare a riscurilor. Acțiunea este o parte integrată din procesul de consolidare și susținerea apropierii instituționale a AIPA de structurile europene în contextul aspirațiilor Republicii Moldova de aderare la UE și, care, ar facilita asimilarea fondurilor europene pentru agricultură și participarea în cadrul proiectelor UE. 

Agenda vizitei de studiu include și vizite în teren, în cadrul căreia experții au făcut cunoștință cu procesele de lucru ale oficiului teritorial din Heves, precum și cu caracteristicile și avantajele programul LEADER acesta oferind oportunități de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Evenimentul este organizat grație finanțării acordate de către Ministerul Afacerilor Externe și Comerț al Ungariei în urma semnării Protocolului Bipartit de Cooperare Interinstituțională între Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Republica Moldova și Agenția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (MVH), Ungaria din 3 decembrie 2014.

 

 

Serviciul Relații Externe