A A A

Consolidarea relațiilor de parteneriat între AIPA – Agenția pentru SupraveghereTehnică

13/11/2020

În contextul implemetării dar și monitorizării gradului de implementare a Proiectelor investiționale finanțate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) a semnat recent un Acord de colaborare cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST).

Semnarea acordului urmăreşte stabilirea unei cooperări reciproce durabile și de succes în ce privește schimbul de experiență și informație în domeniul eficientizării administrării de stat a activităților legate de construcția, reabilitarea, modernizarea drumurilor inclusiv de interes local și a podurilor, care asigură accesul și conexiunea dintre drumuri și exploatațiile agricole, construcțiilor, finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale, în scopul gestionării corecte și transparente a resurselor alocate din FNDAMR.

În context, colaborarea dintre instituţii urmează să se desfăşoare prin asigurarea schimbului de informații necesare și pertinente în vederea realzării obiectivului  Acordului,  identificarea aspectelor legate de organizarea administrativă, precum și schimbul de expriență  în domeniul examinării proceselor administrative.

 

Părţile și-a asumat să respecte angajamentul privind confidențialitatea informațiilor procesate și a datelor cu caracter personal ale beneficiarilor de subvenții.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386