A A A

Consiliul de Supraveghere al AIPA întrunit în prima ședință

08/09/2017

În data de 7 septembrie curent a avut loc prima ședință a Consiliului de Supraveghere al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Consiliul de Supraveghere este instituit în baza Legii nr. 276 din 16.12.2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli și reprezintă un organ colegial constituit din reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai asociaţiilor de profil ale producătorilor agricoli.

Scopul creării Consiliului este de a asigura transparența activității Agenției, de a  monitoriza procesul de subvenționare și de a contribui la eficientizarea activităților de subvenționare.

Consiliul este constituit din 7 membri, dintre care doi reprezentanţi ai Fondatorului, doi reprezentanţi ai asociaţiilor de profil ale producătorilor agricoli şi câte un reprezentant din partea Agenţiei, Ministerului Finanţelor şi Cancelariei de Stat.

În cadrul ședinței, directorul AIPA, Nicolae Ciubuc, a felicitat Consiliul de Supraveghere pentru instituirea sa, dorind tuturor membrilor succese în activitate.

Președintele Consiliului, viceministrul Iurie Ușurelu, a menționat că prin crearea Consiliului de Supraveghere se urmărește eficientizarea politicii statului privind dezvoltarea sectorului agricol. Totodată, dl Ușurelu și-a exprimat speranța că conlucrarea în cadrul Consiliului va fi cât mai eficientă și productivă.            

În cadrul ședinței, dl N. Ciubuc a prezentat membrilor Consiliului raportul de activitate al Agenției pentru perioada ianuarie – august 2017. Totodată, au fost înaintate spre examinare și aprobare bugetul Agenției până la finele anului 2017, Regulamentul privind salarizarea angajaților Agenției, Regulamentul intern al IP „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” și Regulamentul cu privire la ocuparea prin concurs a funcțiilor vacante în cadrul IP „AIPA”.

Menționăm, că Consiliul se va întruni în ședințe publice, după necesitate, în vederea aprobării deciziilor asupra subiectelor înaintate pe ordinea de zi.

 

Serviciul relații externe