A A A

Conferința internațională „Cele mai bune practici ale Agenţiilor Europene de Plăţi”

Conferința internațională „Cele mai bune practici ale Agenţiilor Europene de Plăţi”
Data: 24 octombrie 2017, ora: 09.00
Locația: Sala Roșie a Centrului de Conferințe “Summit Events”, str. Tighina 49/3, or. Chișinău.
Conferința internațională este organizată în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea capacităților şi competențelor AIPA
în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE”
implementat în cooperare cu consorțiul format din AgrarMarkt Austria (Partener superior),
Fondul de Intervenție de Stat în Agricultură (SZIF) din Republica Cehă și Agenția pentru Restructurare și Modernizare a Agriculturii (ARMA) din Polonia (Parteneri juniori).

Dates: 
Tuesday, October 24, 2017 - 09:00
Documents: