A A A

Comunicat de presă privind vizita la sediile din România

18/11/2011

Comunicat de presă privind Vizita reprezentanţilor Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură dinRepublica Moldova la sediile Agenţei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit din România

În perioada 31 ianurie – 2 februarie reprezentanţii Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură au efectuat o vizită de lucru la sediile Agenţiei de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în Bucureşti, România. Eveniment desfăşurat în cadrul Protocolului Tripartit de Cooperare Interinstituţional încheiat la data de 18 noiembrie 2010.

În cadrul sesiunii de deschidere a workshop-ului, cu un cuvânt de salut s-au adresat: domnul Adrian Rădulescu, Secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii din România, domnul Florin Marius Faur, Director general APIA, domnul Octavian Ciprian Alic, Director general adjunct APDRP precum şi domnul Radu Onofrei, Preşedintele Asociaţiei Consultanţilor din România pentru atragerea fondurilor europene.

În prima zi a vizitei, în care a avut loc şi primul workshop, s-au discutat aspecte legate de dezvoltarea şi managementul resurselor umane şi mecanismul de funcţionare a departamentului economic. Principalele teme puse în discuţie au fost: dezvoltarea resurselor umane în baza proiectării şi organizării funcţiilor/posturilor; asigurarea necesarului de personal în cadrul instituţiei; dezvoltarea procesului de recrutare a personalului; dezvoltarea profesională a personalului şi motivarea acestuia; interacţiunea între subdiviziunile regionale şi cele ale aparatului central în cadrul APIA şi APDRP. În cadrul acestui atelier de lucru Serviciul resurse umane s-a putut baza pe înţelegerea şi suportul deplin al celor două Direcţii resurse umane ale APIA şi APDRP în oferirea posibilităţii de a împărtăşi experienţa pe care o deţin în acest domeniu cu scopul capacitării la maximum a angajaţilor AIPA în realizarea obiectivelor şi sarcinilor Serviciului resurse umane AIPA.

În cadrul celui de-al doilea workshop au fost discutate aspecte importante ale funcţionării Direcţiei economice ce ţin de: coordonarea şi gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea măsurilor de sprijin din cadrul PAC (Politica Agricolă Comună), a fondurilor alocate pentru subvenţii de la bugetul naţional şi a fondurilor alocate pentru funcţionarea agenţiei – centre judeţene/ aparat central.

În a doua zi a vizitei a avut loc o scurtă intrevedere între domnul Valeriu Tabără, Ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale, pe de o parte şi domnii Petru Maleru, Director general AIPA, Florin Marius Faur, Director general APIA, Octavian Ciprian Alic, Director general adjunct APDRP, Nicolae Ciubuc, vicedirector general AIPA, Raluca Daminescu, director Direcţia Metodologie şi Relaţii Instituţionale APIA şi Liviu Luca, şef Serviciul Relaţii Externe AIPA pe de altă parte. În cadrul acestei intalniri au fost discutate oportunitatea intensificării raporturilor de cooperare, precum şi stabilirea, în acest sens, a unor direcţii de acţiune comune. În continuare, au fost organizate două workshop-uri în cadrul cărora experţii APIA şi APDRP au prezentat mecanismul de inspectare şi, respectiv, control pe teren, precum şi metodele şi tehnicile de dezvoltare a sistemului informaţional. Au fost astfel prezentate modurile de administrare a Registrului fermierilor şi respectiv a Registrului de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii. Au fost puse în discuţie sarcinile şi atribuţiile Direcţiei IT, formată din Serviciul gestiune sisteme informatice; Serviciul integrare proceduri şi Serviciul securitate IT, servind o bună practică pentru desfăşurearea activităţii AIPA în viitor. Specialiştii APIA şi APDRP ne-au explicat mecanismul de transmitere a informaţiei din teritoriu la sediul central, metoda de elaborare a rapoartelor şi publicarea acestora, metoda de transmitere a dosarelor selectate spre autorizare şi calculul plăţilor. Deasemenea a fost explicat mecanismul de transmitere a informaţiei din teritoriu la sediul central, metoda de elaborare a rapoartelor şi publicarea acestora, metoda de transmitere a dosarelor selectate spre autorizare şi calculul plăţilor.

Agenda zilei a treia a inclus un atelier de lucru pe tema accesării şi absorbţiei potenţialelor fonduri europene accesibile Republicii Moldova. În cadrul workshop-ului, şi-au expus opiniile şi au impărtăşit din experienţa lor reprezentanţi ai Asociaţiei Consultanţilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE), APIA, APDRP şi SIVECO - dezvoltatorul de software pentru cele două agenţii române de plăţi. Pe lîngă prezentări de un imediat interes, reprezentanţii AIPA au avut discuţii utile şi cu unii dintre consultanţii prezenţi, privitoare la o serie de tehnici şi metode de elaborare a planurilor de afaceri/proiecte în cadrul Uniunii Europene.

Obiectivul principal al acestor vizite este de a exercita la maxim capacităţile şi posibilităţile întru dezvoltarea instituţională şi aprofundarea continuă a cooperării în toate domeniile care prezintă interes reciproc atât pentru AIPA, cât şi pentru agricultorii simpli din ţara noastră, precum şi disponibilitatea de a continua dialogul cu partenerii noştri din occident, inclusiv în cadrul eventualelor vizite de lucru.