A A A

Comitetul de Supraveghere al Proiectului Twinning reunit în a treia ședință

05/10/2017

Astăzi, 5.10.17, în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), a avut loc cea de-a treia reuniune a Comitetului de Supraveghereal Proiectului Twinning: “Consolidarea capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE”.

Scopul reuniunii a fost prezentarea celui de-al treilea Raport trimestrial de implementare a proiectului, care oferă o imagine de ansamblu asupra activităților desfășurate în perioada 7 iunie - 6 septembrie 2017.

La întrunire au participat Liderii de Proiect, Consilierul Rezident de Twinning - Sonja Schalud și reprezentați ai AIPA - lideri pe componentele Twinning.

Directorul AIPA, Nicolae CIUBUC a deschis reuniunea salutând toți liderii participanți la cea de-a treia ședință de evaluare. În acest context, dl CIUBUC  a menționat că în prezent se lucrează intens în cadrul Componentei II la activitățile ce vizează plățile în avans. La moment, AIPA se află în plin proces de reorganizare și instituire a noilor subdiviziuni structurale, precum sunt: Serviciul antifraudă, Serviciul gestionarea proiectelor de asistență externă, Secția monitorizare post inspecție și Serviciul metodologie.

Consilierul Rezident de Twinning a descris detaliat toate realizările proiectului și anume elaborarea strategiei și managementului resurselor umane, și a principalelor anexe corespunzătoare. Totodată, dna Sonja Schalud a menționat că specialiștii IT lucrează la strategia TIC, care va fi finalizată în trimestrul IV. De asemenea, în cadrul trimestrului curent au fost elaborate procesele operaționale generale și au fost definite anexele corespunzătoare, care acoperă activitatea departamentelor: Administrarea și aprobarea proiectelor, Autorizarea plăților, Verificarea pe teren, precum și pentru noua măsură "plăți în avans", în conformitate cu metodologia UE.

Pe parcursul trimestrului, au fost organizate reuniuni de experți, ateliere și instruiri de formare practică, pentru a explica metodologia europeană, pentru a împărtăși exemplele de bune practici din partea partenerilor de Twinning, precum și pentru a elabora documente și proceduri pentru administrația Agenției de Plăți, în conformitate cu practica UE. La finalul prezentării, în unanimitate, a fost aprobat Raportul trimestrului III. 

În contextul evenimentului, directorul AIPA a menționat despre pregătirea intensă a Seminarului de Nivel Înalt, de către Proiectul Twinning și colaboratorii AIPA, care va fi organizat la 24 octombrie 2017, cu participarea Agențiilor de Plăți UE.

La încheierea reuniunii, dl CIUBUC a reiterat importanța proiectului și a mulțumit tuturor participanților pentru implicare, atât partea implementatoare, cât și partea beneficiară.

 

Direcția relații externe, comunicare și raportare