A A A

Cea de-a șaptea reuniune a Comitetului de Supraveghere al Proiectului Twinning

25/09/2018

Astăzi, 25 septembrie curent, în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), a avut loc cea de-a șaptea reuniune a Comitetului de Supraveghere al Proiectului Twinning: “Consolidarea capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE”, parte componentă a Programului ENPARD.

În cadrul reuniunii au fost prezenți Liderii de Proiect, Consilierul Rezident de Twinning - Sonja Schalud, Managerul de proiect în cadrul Delegației UE în R. Moldova - Iva Stamenova, Înaltul Consilier al UE - Snezhana Blagoeva, precum și reprezentați ai MADRM  și AIPA.

Obiectivul întrunirii a vizat implementarea activităților proiectului Twinning pe parcursul trimestrului III al anului curent, oferind o imagine de ansamblu asupra dezvoltării politicilor din sectorul agricol, precum și aprobarea Raportului trimestrial nr. 7 de implementare al proiectului.  

În cadrul reuniunii, directorul adjunct AIPA, dl Vadim Curmei a susținut un cuvânt de deschidere, prezentând situația curentă din cadrul Agenției, menționând realizările obținute de comun cu experții Twinning pe parcursul perioadei de referință. În acest context, dl Curmei a venit cu mulțumiri pentru eforturile depuse și rezultatele obținute în comun.  

La ședință au fost prezentate principalele activități implementate în cadrul proiectului. În acest context, au fost organizate reuniuni continue cu experții, ateliere de lucru și instruiri la locul de muncă privind implementarea Programului de acordare a plăților în avans, conform metodologiei UE, efectuarea controalelor la fața locului, precum și a sarcinilor Proiectului pe orizontală privind cazurile de fraude și nereguli, dar și managementul riscurilor.

Totodată, în timpul misiunilor, experții proiectului Twinning au împărtășit experiența exemplelor de bune practici privind procedurile de control la fața locului aferente plăților în avans. Aceștia au continuat să elaboreze documente și proceduri corespunzătoare privind buna organizare și administrare a Agenției. În perioada de referință, a avut loc o vizită de studiu efectuată la ARMA Polonia, unde personalul AIPA a fost instruit și a obținut cele mai bune practici în domeniul verificărilor pe teren, antifraudă și al gestionării riscurilor.

Propunerile parvenite în cadrul proiectului, au fost discutate pe larg cu reprezentanții din cadrul AIPA, dar și experții proiectului, ulterior fiind transmise acestora pentru a fi elaborate, ținându-se cont de legislația națională. Modificările date au fost efectuate de către departamentele responsabile din cadrul AIPA, conform metodologiei și practicilor preluate din cadrul Agențiilor UE.

O altă realizare ce va fi implementată cu suportul Proiectului Twinning este Sistemul INTRANET, ce va viza gestionarea deocumentelor administrative interne, precum și îmbunătățirea comunicării instituției la nivel intern .

Consilierul Rezident de Twinning, dna Sonja Schalud a descris detaliat toate realizările parcurse în cadrul celui de-al șaptelea trimestru,  precum și prioritățile viitoare de implementare a proiectului.

La încheierea reuniunii, dl Curmei a reiterat importanța proiectului și a mulțumit tuturor participanților pentru implicare activă, menționând că toate aceste activități vor duce la implementarea corectă a sistemului de subvenționare aferent sectorului agricol din RM, precum și utilizarea transparentă a fondurilor. 

 

Direcția relații externe, comunicare și raportare