A A A

Cadrul normativ privind subvenționarea sectorului agricol vine cu noi prevederi

22/10/2020

Cabinetul de miniștri a aprobat, miercuri, 21 octombrie 2020, în ședință de Guvern, modificările privind repartizarea mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, îmbunătățind astfel, condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up și sporind accesul la subvențiile pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

 

În context, proiectul aprobat impune operarea unor modificări în Hotărîrea Guvernului nr.455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, Hotărîrea Guvernului nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și Hotărîrea Guvernului nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

 

Îmbunătățirea prevederilor cadrului normativ, facilitează acordarea subvențiilor migranților reveniți, prin acordarea subvențiilor majorate, în proporție de 15%, ce efectuează investiții în sectorul agricol postinvestițional și subvenții în avans pentru proiectele start-up.

 

De asemenea, sunt ajustate condițiile de acordare a sprijinului financiar grupurilor de producători agricoli, conform Legii 312/2013, pentru comercializarea producției agricole prin intermediul grupului de producători pentru care s-au asociat.

 

Totodată, au fost îmbunătățite condițiile de acordare a subvențiilor producătorilor agricoli la accesarea creditelor de la băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare la încheierea contractelor de leasing. Drept rezultat, producătorul agricol va solicita subvenția concomitent cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a bunului.

 

În vederea sporirii atractivității sectorului zootehnic, a fost egalată plafonarea mărimii subvenţiei acordate sub formă de compensaţie din valoarea utilajului tehnologic nou, de la 3,0 mil. lei per beneficiar, la 5,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare s-a aprobat extinderea termenului de achiziționare a utilajului de la doi la trei ani precedenți anului de subvenționare.

 

În  condițiile  climaterice actuale,  prin modificările aprobate au fost majorate subvențiile pentru compensarea parțială a cheltuielilor suportate la irigare de la 1,2 lei pentru fiecare 1m 3 de apă utilizată la irigare pînă la 2,4 lei pentru fiecare 1m 3.

 

De menționat că,  noile prevederi vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386