A A A

Beneficiarii MAC-P reuniți la o masă rotundă

09/06/2017

Membrii grupurilor de producători create cu suportul Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) s-au întrunit astăzi la o masă rotundă pentru a discuta despre rezultatele atinse în prima fază a proiectului, dar și despre oportunitățile pe care le oferă MAC-P datorită finanțării adiționale.

Evenimentul a fost moderat de Ion PAREA, Viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Nicolae CIUBUC, Director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Olga SAINCIUC, Vicedirector al Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială.

Participanții la eveniment au fost informați despre noile prevederi ale Manualului de alocare a granturilor și cele ale Regulamentului de Recunoaștere a Grupurilor. Totodată, au fost prezentate rezultatele monitorizării și evaluării pentru anul 2016.

În cea de-a doua parte a zilei, au fost organizate ateliere de lucru, în cadrul cărora producătorii agricoli au vorbit despre importanța vânzărilor comune prin grup, procesului de recunoaștere și raportare, problemele comune, fiind astfel punctate necesităţile existente la moment ale grupurilor și identificate necesitățile de suport consultativ în vederea consolidării capacităţilor.

Reamintim că până în prezent cu suportul Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova au fost finanțate 32 grupuri de producători, care au unit 161 producători agricoli din sectorul horticol. Producătorii agricoli au efectuat investiții în 29 depozite frigorifice, capacitatea cărora constituie 22 mii tone. De asemenea, au fost realizate investiţii în uscătorii cu linii de procesare a prunelor – 5 unități, linii de sortare – 13 unități, precum și unităţi de transport frigorific şi echipament specializat pentru procesarea alunelor şi migdalelor.