A A A

Atelier de lucru în cadrul proiectului Twinning

28/06/2017

Astăzi, 28 iunie curent, echipa de implementare a proiectului Twinning “Consolidarea capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova (AIPA) în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE” a desfășurat cel de-al doilea atelier de lucru dedicat organizări instituționale cu respectarea viitoarelor sarcini și structuri conform standardelor și cerințelor UE

De asemenea, în cadrul workshopului, s-a atras o atenție deosebită modelării unui proces de depunere a cererilor conform noii metodologii cu descrierea sarcinilor la etapa de aprobare a proiectului. Totodată, experții UE au efectuat pentru participanții evenimentului, un rezumat al criteriilor de acreditare UE prin prisma organizării curente.

La atelier au participat membrii echipei de implementare și șefii subdiviziunilor structurale AIPA.

Amintim că proiectul Twinning, a demarat la 7 decembrie 2016 și are o durată de 24 de luni. Scopul implementării proiectului este dezvoltarea instituțională a Agenției pentru administrarea măsurilor de sprijin conform metodologiei UE.

 

Serviciul relații externe