A A A

Angajații AIPA au beneficiat de instruiri privind crearea climatului de integritate profesională

07/02/2019

În contextul implementării Sistemului de management Anti-Mită ISO 37001:2017, privind asigurarea transparenţei în cadrul procesului de implementare a măsurilor de sprijin financiar acordate din FNDAMR, la 7 februarie curent, reprezentantul Centrului Național Anticorupție a desfășurat în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură  (AIPA) o ședință de informare cu tematica "Crearea climatului de integritate profesională".

Seminarul a fost însoțit de întrebări acordate de către angajații AIPA, precum: situațiile ce vizează cadourile, situațiile de conflict de interese, testarea integrității angajaților entităților publice, implementarea codului de etică și deontologie al AIPA.

Astfel, circa 50 de angajați ai AIPA au fost încadrați în discuții pe subiecte precum, cadrul normativ privind integritatea instituțională; politici de consolidare a integrității instituționale; identificarea și evaluarea riscurilor de corupție.

Totodată, pe agenda ordinei de zi au fost planificate și desfășurate instruiri pentru angajații Oficiilor Teritoriale ale AIPA, ce ține de implementarea agriculturii ecologice prin prisma procesului de subvenționare, oferite de către Marcela Stahi, Șef Sericiul producție ecologică și produse cu denumire de origine din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

 

În final, participanții prezenți la seminar au calificat aceste instruiri drept benefice și oportune, pentru asigurarea transparenței dar și corectitudinii privind serviciile acordate de AIPA în raport cu producătorilor agricoli/ beneficiari de subvenții. 

Direcția relații externe, comunicare și raportare