A A A

AIPA VA SUSȚINE 45 DE ANTREPRENORI DEBUTANȚI LA LANSAREA DE PROIECTE START-UP ÎN AGRICULTURĂ - REZULTATE PRELIMINARE ÎN CADRUL APELULUI VII

22/06/2021

 

  AIPA va susține 45 de antreprenori debutanți în lansarea de proiecte start-up cu planificarea investițiilor în sectorul agricol de peste 40 mil lei ce vor genera crearea a peste 80 locuri noi de muncă. Aportul statului pentru dezvoltarea proiectelor start-up va constitui cca 26,0 mil. lei, surse din Fondul National de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural (FNDAMR).

24 de proiecte start-up vor fi lansate și gestionate de femei-fermier și 21 de afaceri start-up de tineri fermieri, demonstrând în acest sens un interes sporit în lansarea afacerilor agricole, fiind un sector strategic al economiei țării.

Conform datelor preliminare, oferite de subdiviziunile teritoriale ale AIPA, 22 de proiecte vor viza înființarea/modernizarea plantațiilor multianuale cu planificarea înființării plantațiilor multianuale pe o suprafață de peste 128 ha și achiziționarea tehnicii și utilajului agricol necesar pentru prelucrarea acestora. Drept rezultat al finanțării proiectelor start-up vor fi înființate 32,7 ha de plantații pomicole (prun, cireș, vișin, piersic, măr), plantații nucifere – 79,2 ha (alun și nuc), plantații viticole – 6,8 ha, culturi aromatice – 5,9 ha (levănțică) și arbuști fructiferi (mur, zmeur și coacăză) – 3,8 ha.

De asemenea, grație mecanismului de plată „subvenții în avans pentru start-up-uri” vor fi lansate10 afaceri în sectorul zootehnic, dintre care, 7 proiecte vor viza înființarea fermelor apicole, iar alte trei, înființarea/modernizarea fermelor de bovine, ovine și suine. 8 proiecte investiționale vizează combinarea investițiilor compatibile prin combinarea a două sau mai multe submăsuri de sprijin. Prin urmare, 7 proiecte investiționale urmează a fi realizate în domeniul apicol prin achiziționarea familiilor de albine precum și a utilajului necesar pentru extragerea și procesarea mierii de albine iar un proiect are ca scop creșterea bovinelor și prelucrarea laptelui. Alte trei proiecte vor dezvolta afaceri precum: fabrică de patiserii, vinărie și a un frigider- investiții în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare și doar două proiecte start-up țintesc edificarea serelor pe o suprafață de cca 1,92 ha.

Finanțarea proiectelor start-up prin mecanismul ”subvenții în avans” are drept scop furnizarea de noi oportunități tinerilor și femeilor fermieri ce au curaj să rămână acasăși să-și folosească potențialul pentru dezvoltarea unei afaceri proprii acasăși să creeze noi locuri de muncă în țară.