A A A

AIPA reconfirmă implementarea cu succes a sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016

30/10/2020

În perioada 29-30 octombrie curent, în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) s-a desfășurat o misiune de audit la distanță, privind evaluarea implementării și menținerii sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016. 

Astfel, urmare a misiunii ce a fost desfășurată, AIPA reconfirmă implementarea cu succes a  sistemului de management anti-mită, ce include adoptarea unei politici și a unor proceduri de combatere a corupției, detectarea și lupta împotriva mituirii, prin conformarea legilor anti-mită dar și angajamentelor voluntare aplicabile domeniului de activitate. 

De asemenea, AIPA își asumă în continuare angajamentul de a menține sistemul de management anti-mită, astfel, asigurând transparenţă şi claritate la procesul de implementare a măsurilor de sprijin financiar acordate din FNDAMR. 

 

De menționat că, începând cu anul 2019, AIPA a fost certificată la Sistemul de management anti-mită ISO 37001:2016, ce prevede orientarea spre client, abordarea pe bază de proces și îmbunătățirea continuă pentru a asigura satisfacerea necesităților producătorilor agricoli și atingerea așteptărilor părților interesate.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386