A A A

AIPA a recepționat 103 cereri de solicitare a subvenției în avans privind dezvoltarea localităților rurale în valoare de circa 160 mil. lei

21/05/2020

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 17 februarie - 20 mai 2020, s-a desfășurat primul apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural. Astfel, conform datelor obținute ca urmare a procesării preliminare, AIPA a recepționat 103 cereri de solicitare a subvenției în avans, cu planificarea investiților în dezvoltarea mediului rural de circa 160 mil. lei. 

De menţionat că aportul statului pentru dezvoltarea proiectelor investiționale urmează a fi de peste 128,0 mil. lei, surse disponibile în Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural.

În cadrul primului apel, unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi au depus mai multe dosare, astfel că ponderea acestora din totalul dosarelor recepționate constituie 96,1% (99 dosare) și doar 3,9% (4 dosare) din proiectele investiționale urmează a fi implementate de entități economice din mediul rural care creează sau dezvoltă activități non-agricole.

Urmare a examinării preliminate a cererilor recepționate de către secțiile/serviciile teritoriale ale Agenţiei, s-a constatat că 67% dintre acestea (69 dosare) sunt depuse în cadrul măsurii nr. 2 „Renovarea și dezvoltarea localităților rurale”. Astfel, autoritățile publice locale planifică dezvoltarea a 69 proiecte investiționale, iar suma subvenției solicitată din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural ar constitui circa 65,4 mil. lei. 

Investiţiile în „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale” (măsura nr. 1) sunt vizate de 29,1% din dosarele depuse, ceea ce relevă că cu, suportul statului, prin subvenții în avans, vor fi dezvoltate 30 proiecte investiționale. În acest sens, autoritățile publice locale au solicitat subvenții din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural în sumă de 60,9 mil. lei. 

O pondere mai redusă o deţin cererile de solicitare a subvențiilor în avans pentru „Diversificarea economiei rurale prin activități nonagricole” (măsura nr. 3). Astfel, 3,9% (4 dosare) vizează investiţiile în crearea sau dezvoltarea activităților non-agricole, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agroalimentare tradiționale. În acest sens, entitățile economice au solicitat subvenții din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural în sumă de 1,5 mil. lei.

De menționat că, cele 103 dosare depuse de solicitanții de subvenții în avans, urmează a fi examinate de oficiul central al Agenției și remise Comisiei de evaluare și selectare pentru evaluarea planurilor investiționale conform criteriilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr.476/2019.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386