A A A

AIPA a participat în cadrul Conferinței Naționale dedicate reformei APL organizată de CALM

14/05/2021

 

 

AIPA a participat în cadrul Conferinței Naționale dedicate reformei APL organizată de CALM

    Astăzi, 14 mai curent, a avut loc conferința națională în format online cu genericul Comunicarea efectivă și atingerea consensului larg în procesul de descentralizare și consolidare a autonomiei locale: necesitatea unor abordări inovative”, care a avut ca scop prezentarea conceptului unei platforme participative de discuții sistematice privind problemele APL, descentralizarea, democrația locală și reforma administrației publice locale.

   Ideea edificării unei Platforme largi, incluzive și permanente a fost înaintată pentru ca să întrunească toți actorii principali întru partciparea activă la dezbatarea și popunerea de soluții în procesul de reforme. Prin prisma platformei, ce urmează a fi creată, se va asigura eficiența și sustenabilitatea reformelor în toate domeniile vizate, cu precădere domeniul reformei sectorului public și descentralizării.

   În cadrul evenimentului, conducerea AIPA a fost reprezentată de directorul adjunct, dl Petru TÎMBUR, care a venit cu propuneri și soluții vizând modalitățile de comunicare și cooperare între instituțiile din domeniul agricol. Totodată, evenimentul a întrunit reprezentanți ai APL/CALM, Parlamentari, ONG-uri specializate, Partide Politice, Parteneri de Dezvoltare, Mediul academic/științific, precum și reprezentanți ai APC.

   Agenda conferinței a inclus subiecte ce țin de prezentarea conceptului platformei cu specificarea scopului și obiectivelor acesteia, precum și rolul platformei în cadrul actual de comunicare și cooperare între APL și APC. Totodată, s-au adus la cunoștință și principiile de creare și funcționare a platformei, precum și planul de acțiuni de urmat întru realizarea scopului propus.

 

   La finalul conferinței participanții au adresat întrebări și sugestii, totodată, s-au propus metode de abordare și de aplicare a platformei vizate. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Serviciul Relații Externe și Comunicare

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      022-220-386