A A A

AIPA a găzduit delegația MDED și a OMC

18/05/2023

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură  a găzduit delegația Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și a  Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), care au organizat un  Atelier de lucru pe marginea Evaluării Politicii Comerciale a Republicii Moldova. Atelierul de lucru este dedicat diseminării rezultatelor Evaluării Politicii Comerciale a Republicii Moldova care a avut loc în perioada anului 2021-2022, și angajarea în discuții cu diferite părți interesate cu privire la necesitatea de a întreprinde reforme comerciale și de politică adecvate. De asemenea, discuțiile au contribuit la dezbateri privind modul de abordare a deficiențelor evidențiate în cadrul exercițiului menționat, precum și a identificat necesitățile de asistență tehnică și de consolidare a capacităților ce vizează comerțul, în vederea integrării în continuare a politicilor comerciale ale Republicii Moldova în strategiile generale de dezvoltare. Potrivit agendei a avut loc o sesiune de prezentare generală din partea experților din cadrul Secretariatului OMC pe marginea evoluțiilor recente și relevanța procesului de revizuire a politicii comerciale în cadrul OMC, au fost prezentate principalele constatări ale raportului pe diferite sectoare, elaborat de către experții Secretariatului OMC, ulterior, AIPA a prezentat ultimele evoluții și acțiuni întreprinse în acest sens, și au răspuns la întrebările parvenite din partea experților.

În concluzie, reprezentanții OMC, au adus mulțumiri pentru abordarea și raportarea detaliată prezenta de către  AIPA.

Atât raportul cu privire la Evaluarea Politicilor Comerciale ale Republicii Moldova elaborat de către experții din cadrul Secretariatului OMC, cât și cel elaborat de către Republica Moldova pot fi accesate la următoarele link-uri: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s428_e.pdf  și https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/g428_e.pdf

 

 

 

 

Serviciul relaţii externe şi comunicare.