A A A

AIPA a dat start Campaniei de recepționare a cererilor de subvenționare – 2017

27/06/2017

Evenimentul oficial de lansare a Campaniei de recepționare a cererilor de subvenționare a avut loc astăzi, 27 iunie curent. Partea oficială a evenimentului a demarat cu un briefing, oferit de directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), dl Nicolae Ciubuc, cu privire la lansarea campaniei de recepționare a cererilor de subvenționare și noutățile noului Regulament. Totodată, la eveniment a participat și primul producător agricol care ulterior a depus cererea de subvenționare la sediul Agenției, astfel fiind anunțat startul recepționării cererilor de solicitare a sprijinului financiar oferit de către stat.  

Ulterior, reprezentanții mass-media au vizitat investițiile efectuate de întreprinderea SRL „Agro-Meridian” situată în s. Boșcana, r-nul Criuleni, administrată de G. Jembei, pentru care s-au depus cereri de subvenționare în cadrul subMăsurii 1.2. „stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea şi defrișarea plantațiilor multianuale”, subMăsurii 1.3.  „stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentului de irigare” și subMăsurii 2.2. „stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convențional”. Proprietarul întreprinderii a depus primele dosare spre subvenționare pentru investițiile efectuate în 2016 în valoare totală de cca 3 milioane lei dintre care cca 1,2 milioane lei vor constitui suma subvenției.

Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul de subvenționare – 2017, constituie 900 mil. lei, inclusiv 231,0 mil. lei din contul Programului ENPARD Moldova — suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală. De menționat că, din fondul anului 2017, cca 335 mil. lei au fost achitate pentru cererile rămase fără acoperire financiară din 2016, prin urmare, disponibil pentru anul 2017 sunt circa 565 mil. lei.

Mijloacele Fondului se utilizează conform măsurilor de sprijin şi în limitele alocațiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv. Totodată, Legea cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli oferă garanția existenței Fondului, cu stabilirea minimă anuală a mărimii acestuia, pentru următorii 5 ani, 2017-2021.

Mijloacele în cauză vor fi utilizate pentru creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare, precum şi pentru atragerea investițiilor în exploatațiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene.

Notă: Dosarul pentru obținerea subvențiilor trebuie să conțină o cerere-tip, copia de pe certificatul de înregistrare, planul de afaceri pentru cel puțin 5 ani, certificatul care confirmă că fermierul nu are datorii față de bugetul de stat şi local, copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire etc. Mai multe detalii găsiți accesând www.aipa.gov.md.

Oficiile Teritoriale ale Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură invită toți producătorii agricoli, solicitanți de subvenții, să depună cererea de subvenționare până la data de 31 octombrie curent.

Pentru a vizualiza briefing-ul accesați: http://bit.ly/2tRCqtF

 

Serviciul relații externe