A A A

AIPA a continuat campania de informare în rândul producătorilor agricoli din raioanele Orhei, Telenești, Rezina și Șoldănești

05/03/2018

Oficiul central al Agenției de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), în comun cu Oficiul teritorial al AIPA Orhei a desfășurat o întrevedere cu producătorii agricoli din raionul dat, în cadrul căreia cei prezenți la eveniment au fost fi informați cu privire la fondurile destinate măsurilor de sprijin alocate sectorului agricol pentru anul 2018.

În acest context, astăzi 5 martie curent, în incinta Primăriei raionului Orhei, a avut loc campania de informare a producătorilor agricoli, la care au participat peste 90 de producători agricoli, beneficiari de subvenții precum și primari din raioanele Telenești, Rezina, Șoldănești și Orhei.

Directorul AIPA, Nicolae Ciubuc, împreună cu Președintele Consiliului Raional Orhei Tudor Golub au venit cu un cuvânt de salut către toți participanții și au accentuat importanța seminarelor informative. Dl Ciubuc a prezentat rezultatelor obținute în urma investițiilor efectuate pe parcursul anului 2017, perspectivele subvenționării pentru anul 2018 precum și sensibilizarea beneficiarilor de subvenții, cu privire la aplicarea materialelor de vizibilitate.

De menționat faptul că suma totală a investițiilor efectuate în r-nul Orhei în diverse domenii ale agriculturii a constituit circa 160 mil. lei, iar contribuția FNDAMR în stimularea acestor investiții au constituit aproximtiv 24 mln. lei, pentru 2015 cereri depuse din partea fermierilor din acest raion. Cele mai relevante investiții au fost efectuate în plantarea vișinului, nucului, cireșelor, procurarea de tehnică și utilaje agricole, procurarea animalelor de prăsilă, dar și modernizarea infrastructurii postrecoltare, etc.

Totodată, conform agendei directorul AIPA, a vizitat un producător de legume, beneficiar de subvenții, în valoare de cca 83 mii lei pentru procurarea unui cazan de încălzire a serelor.

Un alt obiect investițional, vizitat de Nicolae Ciubuc, a fost un producător de fructe, deținător al unui frigider, ce a procurat o linie de sortare a merelor, urmând în timpul apropiat să obțină subvenții în valoare de 1 mil. lei.

Obiectivul general al Campaniei este informarea pe larg a producătorilor agricoli cu privire la mijloacele financiare aferente măsurilor de sprijin acordate dezvoltării sectorului agricol și mediului rural pentru anii 2017-2021, posibilitatea de accesare a acestora, modalitatea de completare a dosarelor și condițiile de eligibilitate a solicitanţilor de subvenţii.

Campaniile de informare se vor desfășura în toate raioanele țării, astfel, oferid oportunitatea creării  unei platforme de discuții constructive între agricultori și autoritățile de resort, astfel, identificând propunerile și idei noi ce să contribuie asupra dezvoltării sectorului agricol din RM.

Amintim că, Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, a fost aprobat, în ședință de Guvern, la 17 mai 2017, pentru o perioadă de 5 ani (2017-2021).

Direcția relații externe, comunicare și raportare