A A A

AIPA a întrunit reprezentanții societății civile din domeniul agricol și mediul rural

04/09/2019

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), a întrunit la o masă rotundă reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), precum și reprezentanții societății civile din domeniul agricol și mediul rural, pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă producătorii agricoli în procesul de solicitare a subvențiilordin FNDAMR.

În cadrul ședinței, s-au prezentat Rezultatele procesului de recepționare a dosarelor de subvenționare la situația din 1 septembrie 2019, accentuându-se o atenție sporită și asupra problemelor/impedimentelor întâmpinate de către reprezentanții AIPA la recepționarea dosarelor de subvenționare, pregătite inclusiv cu suportul Companiilor de consultanță, precum și dificultățile întâmpinate de către aceștia, în oferirea suportului la pregătirea dosarelor de subvenționare.

Totodată, în cadrul dialogului, reprezentanții societății civile au menționat că sectorul agricol din țara noastră are un potențial enorm, fiind necesară majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, astfel permițând accesarea de subvenții pe viitor a unui număr tot mai mare de producători agricoli.

Doamna ministru Georgeta MINCU, prezentă la eveniment, a luat act de solicitările companiilor de consultanță și a asociațiilor de profil din sector și i-a asigurat de suportul MADRM, în a întreprinde toate acțiunile necesare pentru susținerea și dezvoltarea domeniul agroindustrial.

 

La finalul ședinței, directorul AIPA, dl Vadim CURMEI, a apreciat înalt deschiderea participanților la masa rotundă, de a coopera întru îmbunătățirea calitativă a comunicării interinstituționale cu societatea civilă pentru sporirea accesului producătorilor agricoli la sursele financiare ale FNDAMR alocate din bugetul de stat.

Serviciul relații externe și comunicare

022-220-386