A A A

AIPA a întrunit reprezentanții companiilor de consultanță pentru a discuta necesitatea demarării cursurilor de instruire în domeniul antreprenoriatului pentru proiectele start-up

30/05/2018

Astăzi, 30 mai curent, reprezentanții companiilor de consultanță au fost întruniți la o masă rotundă de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), pentru a discuta necesitatea demarării cursurilor de instruire în domeniul antreprenoriatului pentru proiectele start-up.

În discursul de deschidere a ședinței, directorul adjunct AIPA, dl Vadim Curmei, a salutat reprezentanții companiile de consultanță, selectate de MADRM, pentru prestarea serviciilor de formare și consultanță, ce au dat curs invitației, menționând că scopul reuniunii este de a discuta necesitatea demarării cursurilor de instruire în domeniul antreprenoriatului și subiectele ce urmează a fi incluse obligatoriu în acest curs de instruire, privind implementarea procedurii de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

Totodată, în cadrul ședinței, din partea reprezentanților asociațiilor au fost înaintate propuneri cu privire la elaborarea unui program comun, ce să cuprindă următoarele subiecte, și anume: planificarea strategică a afacerii; management financiar, administrarea resurselor financiare; bazele marketingului; tehnici eficiente de vînzare a producţiei; evidenţa contabilă a activităţii antreprenoriale; proceduri de participare la proiecte externe; legislaţia muncii şi managementul resurselor umane, etc.

La finalul ședinței, dl  V. Curmei a  solicitat reprezentanților asociațiilor mai multă receptivitate și implicare în elaborarea Programului de instruiri a producătorilor agricoli, îndemnând ca după ce va fi aprobat fiecare asociație să contribuie la implementarea cu succes a acestuia.

Reamintim: Conform prevederilor Regulamentului citat, criteriile de eligibilitate se extind asupra producătorilor agricoli debutanți (tineri și femei fermieri) ce s-au lansat pentru prima dată într-o activitate economică și dispun de pregătire și formare profesională în domeniul antreprenoriatului (diplome de studii agrare, economice sau juridice), sau, după caz, certificate de instruiri minim 40 ore, eliberate de companii de consultanță selectate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Direcția relații externe, comunicare și raportare