A A A

AIPA a întrunit în şedinţă de lucru companiile de asigurări

05/09/2019

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) a întrunit în şedinţă de lucru mai multe companii de asigurări care asigură riscurile de producţie în agricultură. Ședința a fost onorată de consilierul Prim-ministrului pe economie și intermediere financiară, dl Victor Burunsus, precum și consilierul ministrului MADRM, dl Andrei Balan.

Scopul şedinţei a fost identificarea problemelor cu care se confruntă companiile de asigurări în domeniul asigurării riscurilor de producţie în agricultură, precum și impedimentele pe care le întîmpină AIPA în procesul de subvenționare a proiectelor de tip start-up.

În cadrul ședinței, șeful Direcției autorizare plăți din cadrul AIPA, dl Adrian Popa, a prezentat informații aferente submăsurii 1.7A ce vizează acordarea subvențiilor pentru asigurarea riscurilor în agricultură, constatându-se că în ultimii ani, suprafețele asigurate în sectorul agricol s-au diminuat, față de perioada anilor 2010. Totodată, s-a atras atenția ca companiile de asigurări să ofere pe viitor niște pachete de servicii tot mai atractive, pentru producătorii agricoli, astfel, stimulând fermierii să-și asigure obiectele investiționale, prin crearea unei culturi de gestionare a riscurilor în agricultură.

Companiile la rândul lor au punctat probleme precum: dificultăţile privind asigurarea terenurilor/bunurilor supuse subvenționării; efectuarea recalculărilor privind suprafețele de plantații ce urmează a fi asigurate; reducerea procesului de birocratizare la întocmirea pachetului de documente necesare pentru solicitarea subvenţiei, etc.

 

În încheiere, directorul AIPA, dl Vadim Curmei a venit cu propunerea de a organiza o ședință comună atât cu reprezentanții companiilor de asigurări precum și cu reprezentanții societății civile din domeniul agricol, pentru a asigura o cooperare tot mai intensă, în vederea creșterii numărului de solicitări, privind asigurarea riscurilor în agricultură

Serviciul relații externe și comunicare

022-220-386