A A A

AIPA ÎN DISCUȚII CU PARTENERII DE DEZVOLTARE

06/12/2019

În contextul dezvoltării integrate și durabile a localităților rurale din Republica Moldova prin prisma implementării Măsurilor ce vizează îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a organizat astăzi, 6 decembrie a.c. o ședință tehnică cu reprezentanții Solidarity Fund PL în Moldova, Tomasz Horbowski și Președintele Rețelei Naționale LEADER din Moldova, Marina Albu. 

În debutul întrevederii, directorul AIPA, dl Vadim Curmei a subliniat importanța conlucrării AIPA cu părțile interesate în vederea schimbului de opinii și a bunelor practici, creând astfel, o platformă de cooperare întru implementarea eficientă a Măsurilor de dezvoltare rurală. Totodată, în cadrul ședinței, părțile au trecut în revistă planurile de viitor ce vor viza susținerea dezvoltării zonelor rurale din Republica Moldova.

O atenție aparte a fost acordată subiectului ce ține de trecerea pe viitor a gestionării proiectelor LEADER de la Proiectele cu finanțare externă către instituțiile statului. În această ordine de idei s-a convenit asupra unificării eforturilor întru  facilitarea implementării abordării LEADER de către AIPA prin împărtășirea experienței dar și prin identificarea și evaluarea scenariilor de implementare.

Actorii principali în implementarea abordării LEADER din RM au reiterat disponibilitatea de a oferi toată asistența necesară întru buna implementare a Măsurilor ce vizează dezvoltarea zonelor rurale inclusiv și a Măsurii LEADER ce va fi inclusă ulterior în Regulamentul  cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR.

Reamintim că în data de 4 martie 2019 a fost semnat un Acordul de colaborare între AIPA, Solidarity Fund PL şi Rețeaua Națională LEADER în scopul preluării bunelor practici în gestionarea abordării LEADER.

LEADER (un acronim din limba franceză care înseamnă Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale) este un mecanism al UE pentru a sprijini intervențiile de dezvoltare rurală pe plan local implementate prin parteneriate incluzive care recunosc resursele și potențialul local. Aceste parteneriate sunt așa-numitele Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), formate din parteneri reprezentanți locali ai sectorului public, civic și mediul de afaceri. În prezent, în Moldova există circa 32 GAL-uri/ inițiative LEADER.

 Serviciul relaţii externe şi comunicare

 022-220-386