A A A

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură certificată la standardul ISO 9001:2015

21/12/2017

Urmare a procesului de ajustare a sistemului de management al calității al AIPA la cerințele standardului internațional, succedat de evaluarea minuțioasă a elementelor sistemului de management al calității de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității, la 18 decembrie 2017, „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” a fost certificată la standardul internațional de calitate ISO 9001:2015 în domeniul administrării fondului național și resurselor partenerilor externi alocate pentru plăți și intervenție în agricultură și mediul rural.

Certificatul ISO 9001:2015 se bazează pe principii ale sistemului de management al calității care includ orientarea spre client, angajamentul top managementului, abordarea pe bază de proces și îmbunătățirea continuă. Scopul obținerii certificatului ISO este de a confirma potențialilor și actualilor beneficiari de sprijin financiar, partenerilor de dezvoltare și donatorilor externi, capabilitatea organizației de a administra fondurile transmise în gestiune în conformitate cu cerințele stabilite.

În acest sens IP AIPA își asumă angajamentul de a îmbunătăți continuu sistemul de management al calități pentru a asigura furnizarea serviciilor conforme cu cerințele prestabilite de cadrul legal și pentru a asigura satisfacerea necesităților producătorilor agricoli și atingerea așteptărilor părților interesate.

Pentru a vizualiza documentele cu referire la sistemul de management al calității, accesați link-ul: http://aipa.gov.md/ro/content/certificate-iso

 

Direcția relații externe, comunicare și raportare