A A A

32 de afaceri urmează să fie lansate în sectorul agricol prin ,,Proiectul - subvenţii în avans pentru Start-upuri’’

08/07/2020

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că în perioada 4 mai – 6 iulie 2020, a avut loc derularea celui de-al VI-lea apel de recepționare a dosarelor privind subvențiile în avans, Proiect privind finanțarea start-upurilor, acordate tinerilor și femeilor fermieri ce doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol.

Conform datelor obţinute de la procesarea preliminară a cererilor, 32 de producători agricoli debutanţi urmează să-și inițieze afaceri în agricultură, cu planificarea investiţilor în sectorul dat de peste 29,0 mil. lei ce vor genera crearea a peste 80 locuri noi de muncă.

Aportul statului pentru dezvoltarea  celor 32 de proiecte investiționale urmează a fi de peste 18,0 mil. lei, surse disponibile spre a fi alocate din Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural.

Totodată, și în cadrul desfășurării celui de-al VI apel, femeile fermieri au depus cele mai multe dosare, astfel, ponderea lor din totalul dosarelor depuse constituie 60% (19 dosare) și 40% (13 dosare) din afaceri urmează a fi administrate de tineri fermieri.

Din totalul dosarelor depuse, 17 proiecte investiționale vizează sectorul zootehnic, în special cel apicol (vor fi procurate familii de albine cu utilaj specializat de producere a mierii) și 2 producători agricoli intenţionează să-și lanseze afacere în domeniul avicol și oierit.

Totodată, urmare a examinării cererilor recepționate de către Oficiile teritoriale ale Agenţiei, s-a constatat că 11 proiecte investiționale se referă la înființarea plantaţiilor multianuale, și anume înființarea plantațiilor de nuci, alun, cireș, măr și vie. 

De asemenea, tinerii și femeile fermieri și-au dat interesul pentru  efectuarea investiţiilor pe teren protejat. Astfel, 4 dosare vizează investiţii în construcţia serelor.

De menționat că, cele 32 de dosare urmează a fi examinate de oficiul central al AIPA și remise ulterior Comisiei de evaluare și selecție pentru evaluarea planurilor de afaceri conform criteriilor stabilite în Hot Gov nr.507/2018.

 

Reamintim că, pentru anul 2020 din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural au fost alocate 50 mil. lei pentru implementarea Proiectului subvenții în avans, ce va susține finanțarea start-up-urilor în sectorul agroindustrial din Republica Moldova.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386