A A A

10 angajați au depus jurământul funcționarului public în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

25/04/2019

Astăzi, 25 aprilie curent, ca urmare a reorganizării Instituției Publice ,,Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură’’ în autoritate administrativă ,,Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură’’, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.20 din 18 ianuarie 2019 cu privire la reorganizarea instituției, 10 angajaţi ai AIPA au depus jurământul funcționarului public.

Funcţionarii au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

În cadrul ceremoniei festive, directorul adjunct al AIPA, dl Sergiu Batiușca, i-a felicitat pe proaspeții funcţionari pentru noul statut obținut, reiterând: “Rolul unui funcţionar public în comunitate rezidă în orientarea spre schimbare şi dorinţă de perfecţionare continuă. Valoarea umană se naşte din utilitatea socială. Fie ca aceste două caracteristice să vă ghideze întreaga activitate”.

 

Funcţionarii publici au depus jurământul în temeiul art. 27, 30 și art. 32 ale Legii nr. 158/2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, paralel, respectând art. XXXIV, alin (2) al Legii nr.140/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

 

Serviciul relații externe și comunicare