A A A

Întrunirea de lucru

Întrunirea de lucru a D-lui Chiril GABURICI, Prim-ministrul Republicii Moldova, cu reprezentanţii Asociaţiilor pe filierele de produs din sectorul agroalimentar şi exponenţii din cadrul Organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Prezidează: Chiril GABURICI, Prim-ministrul Republicii Moldova.

Ordinea de zi:

1. Principalele evoluţii din complexul agroindustrial, situaţia de moment şi impedimentele din sector.
Ion SULA, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare

2. Identificarea problemelor şi barierelor existente în vederea stabilirii modalităţilor de soluţionare a acestora şi de dezvoltare continuă a sectorului agroalimentar.
Reprezentanţii Asociaţiilor pe filierele de produs din sectorul agroalimentar şi exponenţii Organizaţiilor neguvernamentale.

Data: 13.03.2015
Ora: 10.00
Locaţia: Sala de şedinţe, et. 1, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162

Dates: 
Friday, March 13, 2015 - 12:00 to Sunday, March 15, 2015 - 15:00