A A A

Începînd cu 1 iulie AIPA va recepționa cererile privind oferirea plăților în avans

13/06/2018

Astăzi, 13 iunie 2018, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a susținut o conferință de presă prin care a dat startul Proiectului pilot privind acordarea subvențiilor în avans, oferit din partea Programului ENPARD, campanie ce va dura nu mai puțin de 45 de zile lucrătoare.

Cu un cuvânt de deschidere la eveniment a venit directorul AIPA, Nicolae Ciubuc, salutând conducerea MADRM, precum și reprezentanții mass-media, mulțumind tuturor că au dat curs invitației de a participa la eveniment.

În acest context, directorul AIPA a menționat că acest Proiect privind acordarea plăților în avans, este așteptat de mulți tineri și femei fermieri ce doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol. Conform datelor statistice o mare parte din ei fiind limitați în accesarea suportului financiar pentru a-și putea pune în aplicare ideile de afaceri. Totodată, dl Ciubuc a menționat că scopul evenimentului este de a încuraja tinerii și femeile ferimieri la crearea întreprinderilor mici, ce să contribuie la îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, la crearea locurilor noi de muncă și respectiv la creșterea investițiilor  în tehnologii inovative.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Liviu Volconovici, prezent la eveniment a menționat că ,,începînd cu 1 iulie curent, tinerii și femeile debutanți vor avea posibilitatea de  a depune cererile pentru a obține subvenții în avans’’. Totodată, dl Volconovici a menționat că obiectivul Programului dat este de a crea cel puțin 500 noi locuri de muncă.

,,Fiind un Program pilot ce va fi implementat în RM, este și un prim pas ce va contribui la schimbarea acordării subvențiilor pentru toate măsurile de sprijin ce sunt incluse în prezentul Regulament, oferind astfel, posibilitatea tinerilor și femeilor fermieri din zonele rurale să contribuie la dezvoltarea atât a domeniului agricol precum și economiei naționale ’’, a menționat dl Ciubuc.

De asemenea, dl Nicolae Ciubuc  a punctat că „AIPA începînd cu următoarele două săptămâni va acorda tot suportul necesar, în vederea derulării unei ample campanii  de informare organizate la nivel național.

Subvențiile în avans vor fi acordate pe baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli care desfășoară pentru prima dată o activitate economică în domeniul agro-alimentar și nu sunt afiliați unui alt producător agricol.

Astfel, producătorii agricoli debutanți vor primi subvenția în 2 tranșe. Prima parte, va constitui 75% din valoarea subvenției, și va fi acordată la momentul semnării de către beneficiar a contractului de acordare a sprijinului financiar. Cea de-a doua tranșă, 25%, va fi transferată la contul beneficiarului în momentul dării în exploatare a investiției, termenul căreia nu poate depăși 24 luni. Valoarea maximă a sprijinului financiar oferit unui solicitant nu va depăși suma de 650 000 lei, sau va constitui până la 65% din valoarea eligibilă a investiției. 

Totodată, în cadrul lansării evenimentului de astăzi, au fost prezenți și producători agricoli debutanți, ce doresc să-și lanseze afaceri în sectorul dat.

"Orice tînăr când începe o afacere, începe de la pași micii, pe urmă încetul cu încet își dezvoltă ideea, în cazul dat o soluţie ar fi oferirea sprijinului financiar acordat din partea statului, prin astfel de proiecte", a menționat Petru Lupașcu, tînăr debutant agricultor.

Important: Alocaţiile anuale din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural pentru Finanţarea proiectelor start-up vor fi constituite, în conformitate cu art.23 alin.(3) din Legea nr.276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli, nu va fi mai puţin de 5% din valoarea totală a Fondului. De asemena, valoarea investiției eligibile a unui debutant producător agri­col în cadrul Programului, nu va fi mai mare de  1 mil. lei

Direcția relații externe, comunicare și raportare