A A A

În decurs de 10 zile, producătorii/importatorii/dealerii de tehnică și utilaj agricol sunt invitați pentru a fi înregistrați în Registrul prețurilor de referință

03/08/2017

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță cu privire la procedura de informare, colectare și analiză a datelor de la producători/importatori/dealeri de tehnică și utilaj agricol.

Conform art. 12, alin 2) al Legii nr. 276 din 16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, calcularea subvențiilor pentru bunuri/active ce reprezintă obiecte ale investițiilor va avea la bază prețuri de referință stabilite în baza unei metodologii de calcul.

Prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 59 din 06.04.2017, a fost stabilită Metodologia privind stabilirea preţurilor de referinţă pentru gama de tehnică: tractoare, combine autopropulsate, semănătoare pentru culturi tehnice și cereale, stropitori pentru vii/livezi și câmp. Totodată, responsabilă de efectuarea înscrierilor manuale în Registru a fost desemnată Agenţia de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură.

Astfel, întru evitarea dificultăților la etapa autorizării plăților, producătorii/importatorii/dealerii de tehnică și utilaj agricol sunt rugați să depună solicitarea și actele suplimentare anexe la Ordinul MAIA nr. 59 din 06.04.2017, în regim de urgență, în curs de 10 zile, pentru a fi înregistrate în Registrul prețurilor de referință. În caz contrar solicitanții de subvenții care au procurat sau vor procura tehnică agricolă de la companii care nu sunt înregistrate în Registrul prețurilor de referință, riscă să nu beneficieze de subvenții.

 

Serviciul relații externe