A A A

În cadrul AIPA s-a desfășurat prima misiune a Proiectului Twinning

23/11/2020

În perioada 23 – 27 noiembrie curent, în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), va derula prima misiune în cadrul subcomponentei 3.1 ce prevedeîmbunătățirea gestionării măsurilor de sprijin dedicate dezvoltării zonelor rurale în conformitate cu standardele și metodologia UE, a Proiectului Twinning: Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară”,  demarat la 1 septembrie anul curent.

În cadrul evenimentului, desfășurat în format on-line, au fost prezenți Liderii de Proiect, precum și reprezentați ai AIPA din cadrul direcțiilor operative, responsabili de implementarea noilor măsuri de sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

Obiectivul întrunirii a vizat revizuirea și analiza conformității de implementare a măsurilor de dezvoltare rurală, precum și revizuirea procedurilor de administrare, autorizare și monitorizare conform metodologiei UE.

Principalele subiecte ce vor fi abordate în cadrul misiunii sunt: analiza procesului din punct de vedere a corectitudinii și siguranței implementării măsurilor, revizuirea mecanismului de control administrativ, revizuirea procesului de plată, precum și evaluarea cererilor, revizuirea procesului  de monitorizare și raportare.

 

Notă,Proiectul TWINNING a demarat la 1 septembrie curent,  și va oferi asistență necesară instituțiilor de profil AIPA, MADRM, și ANSA în vederea consolidării capacităților instituționale, drept scop fiind realizarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere cu UE.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386