A A A

În ATENȚIA Producătorilor/ Importatorilor/ Dealerilor de Tehnică și Utilaj Agricol

25/04/2018

Potrivit art. 12 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) litera g) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli, subvenţionarea producătorilor agricoli se efectuează după principiul rezonabilității preţurilor. Prin urmare, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a format baza de date cu prețul de referință la tractoare, combine, semănători și stropitori, conform Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referinţă, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 59 din 6 aprilie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 128-132, art. 821) cu modificările și completările ulterioare.

În această ordine de idei, solicităm producătorilor, importatorilor, dealerilor de tehnică și utilaj agricol să declare prețul de referință a unităților livrate pe piața Republicii Moldova, conform metodologiei sus menționate pentru a exclude tergiversarea procesului de autorizare a dosarelor depuse la subvenționare la submăsurele 1.3 și 2.4 din Regulamentul de subvenționare.

Pentru cei care depun prima dată dosarul cu prețul de referință la Agenție li se recomandă ca să consulte baza de date cu prețul de referință de pe pagina web a agenției la adresa: https://bit.ly/2vICyjW.

Direcția relații externe, comunicare și raportare